Ny styrelse

Vid årsmötet 22.6 valdes en ny styrelse för IF Minken.

Till ny ordförande valdes Johan Granlund som också ansvarar för Minkens elitsatsning på skidsidan. Också Ben-Johan Ståhlberg tar plats i styrelsen.

Tidigare ordföranden Jan Wik stiger till sidan och intar istället en plats som suppleant i styrelsen.

Kontaktuppgifter hittar du här.