Skip to content

Orienteringssektionen

Ordf. Filip Brunell
040-9621965
filip.brunell@gmail.com

Toni Wik

Johanna Skog

Kristian West

Övriga kontaktuppgifter

Anmälningar och IRMA

Mikael Holm
050-3493061
mkl.holm@gmail.com

Utskottet för tävling och arrangemang

Koordinerar föreningens arrangemang.
Utskottet för även Minkens talan i samarbetet kring Skärmjakten.

Sören Strandvall

Toni Wik
Sektionsmedlem

Carita Liljeqvist

Nina Sundberg

Juniorutskottet

Utskottet koordinerar nybörjarträningarna och håller i ekorrstigsamarbetet med grannföreningarna.

Johanna Skog
Sektionsmedlem

Markus Nilsson

Josephine Isaksson

Ungdomsutskottet

Träningssamarbete med regionens övriga föreningar. Träningarna planeras med ungdomar som målgrupp. För Minkens del är det ungdomsutskottet som koordinerar detta.

Kristian West
Sektionsmedlem

Tomas Wikblom

Bettina Wikblom

Utskottet för kartor och material

Håller koll på föreningens material, från emitstämplar till kartutskrifter och dataprogram för tidtagning och kartering.

Tore Brunell
Materialförvaltare, kartutskrifter
0503246835
tore.brunell@gmail.com

Filip Brunell
Sektionsordförande