Skip to content

Juniorverksamhet

Skidkul

Vintertid ordnar vi Skidkul på snö för alla som vill lära sig åka skidor. Vi erbjuder allt från nybörjargrupper till utmanande grupper för tävlingsaktiva. Grupperna följer ingen bestämd åldersklass utan man är med i den grupp där nivån känns bäst. Läs mera om Skidkulverksamheten här. 

Träningsgrupper

IF Minkens träningsgrupper för tävlingsaktiva juniorer är lite mera utmanande träningar som lämpar sig för dem som vill ta sin skidåkning en nivå högre än Skidkul. Inom träningsgrupperna finns också mera tid för samvaro med andra skidjuniorer för att juniorerna ska bygga upp en stark gruppkänsla och lära sig av varandra. Vi ordnar också ett par familjetillfällen under träningssäsongen.

Alla som tävlat för IF Minken under vintern och kommer att tillhöra U10+ följande säsong får en inbjudan att komma med i träningsgrupperna när vi drar igång. Nya skidintresserade kan hoppa på när som helst även om man inte tidigare tävlat. Huvudsaken är att du vill lära dig skidåkning och få nya vänner inom IF Minken!

Träningsgrupperna börjar sina träningar på försommaren. Sommarens träningar för de yngre är oftast lekfullare för att stärka samhörigheten och vi tränar ungefär en gång varannan vecka. På hösten fortsätter träningsgrupperna med mera regelbunden teknik- och konditionshöjande träning. När mörkret tar vid på senhösten byts utomhusträningarna till cirkelträning inomhus.

Hopeasompagruppen har fler och mer intensiva träningar, upp till 4 gånger per vecka hela barmarkssäsongen. En del träningar ordnas i samarbete med grannföreningarna.

Vintertid ordnas träningar i samband med Skidkul på onsdagar men beroende på tävlingsprogrammet strävar vi till att kunna hålla minst två träningspass per vecka.

Träningsgrupper och ledare 2020

 • Minkarna (U10)
  • Nina Sundberg (tel. 050-3489910)
  • Kenneth Forsman (tel. 040-6610677)
 • Rävarna (U12)
  • Otto Wikblom (tel. 050-5408623)
  • Sam Sundberg (tel. 050-5983079)
 • Hopeasompa (U14/U16)
  • Otto Wikblom (tel. 050-5408623)
  • Sam Sundberg (tel. 050-5983079)