Skip to content

Tävlingsanmälan

Alla anmälningar görs via IRMA.

Inloggningen sker med ditt eget licensnummer och lösenord vid första inloggningen är fyra sista tecknen i personsignum. Detta betyder att alla som vill anmäla sig skall vara registrerade och ha en licensnummer. Föräldrar som inte själva tävlar kan också registrera sig och få en licensnummer utan att behöva betala licens.

Bekanta er med IRMA och anmäl er i god tid före sista anmälningsdagen.

Alla veteraner HD35 och äldre betalar sina anmälningsavgifter i samband med anmälningen till respektive tävlingar.

Föreningen betalar startavgifterna till alla DM, FSOM och FM-tävlingar åt alla föreningsmedlemmar.

För mera information eller hjälp, kontakta Mikael Holm 050 3493061 eller mkl.holm@gmail.com.