Skip to content

Medlemstjänst

Det är obligatoriskt att vara betalande medlem ifall IF Minken skall sköta dina anmälningar till skid- eller orienteringstävlingar.

Medlemsavgiften gäller perioden 1 maj –  30 april och är 20 euro per person eller högst 60 euro per hushåll. 

Faktura sänds vanligen i början av året för den pågående perioden.

IF Minkens alla supporters kan också bli medlemmar för att stöda föreningens verksamhet.

Administrera medlemsregistret

Ny medlem?

Sänd e-post till info@minken.fi.

Vänligen uppge:

  • Namn
  • Födelsedatum
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Om vi får sända e-postfaktura?

  • Uppge namn och födelsedatum också för alla andra i hushållet som ska skrivas in i medlemsregistret, t.ex. sambo/maka/make och barn.

Ändring i medlemsregistret?

Sänd e-post till info@minken.fi

Vänligen uppge:

  • Tydligt alla uppgifter som ska ändras, både dina egna och familjemedlemmar som påverkas.