ÖIDM 2022

ÖIDM2022

Välkomna till ÖIDM som ordnas i Nykarleby 5 – 6 februari 2022!

 

Klasser och sträckor individuellt, klassisk stil:

D8/H8. 1 km
D10/H10, 2 km
D11/H11, 2 km
D12/H12, 3 km
D13/H13, 3 km
D14, 3 km
H14, 5 km
D15/H15, 5 km
D16, 5 km
H16, 6 km
D18, 5 km  
H18, 9 km
D21, 6 km 
H21, 12 km  
D35/D45, 5 km    
H40, 9 km 
H50, 6 km 
H60, 5 km 

1, 2 och 3 km spåren används
5 km skidas som 3+2 km
6 km skidas som 3+3 km
9 km skidas som 3+3+3 km
12 skidas som 3+3+3+3 km

Klasser och sträckor stafett (K+F+F)

MIX8, 3×1 km
D10/H10, 3×2 km
D12/H12, 3×2 km
D14/D16/H14, 3×3 km
H16/D21, 3×4 km
H21, 3×6 km
MIX 120, 3×3 km

I Mix klasserna skall personer av båda könen ingå. I Mix 120 skall lagets sammanlagda ålder vara minst 120 år och minimiålder för deltagande är 40 år.

1,2 och 3 km spåren används
4 km skidas som 2+2 km
6 km skidas som 3+3 km

Anmälningar

Hiihtokalenteri senast 31.1.2022 kl 19.00

Stafettuppställningarna meddelas av lagledarna direkt till arrangören i detta formulär senast 5.2.2022 kl. 17.00. (se anmälda)

Deltagaravgift

17 € 16 år och yngre
22 € 18 år och äldre
Stafetter 45 € / lag

Övrig information

Som tävlingscentral fungerar Nykarleby skidcentrum, 
Idrottsgränd 1, 66900 Nykarleby. 

Start och mål på Skogsvallen
Servering och prisutdelning på Skidstadion (passage via grinden bakom starten)

Förfrågningar och information: Tävlingsledare: Jan Wik 0405508493

Digitalt lagledarmöte öppet för alla lördag 5.2.2022 kl. 20.00

Scanna QR-koden eller klicka på den för att gå med i ÖIDM:s WhatsApp-grupp. I den får du information om tävlingarna genast när något händer, t.ex. information om temperatur, spårdragning och från lagledarmöten. WhatsApp har en gräns på 256 deltagare så endast en per hushåll bör ansluta!