Skip to content

Konstsnöprojekt 2021

På den här sidan kan du följa med bygget av konstsnöanläggningen.
Läs mer om bakgrunden till projektet här. Kom ihåg att du kan stöda föreningens andel i projektet med en “stödstolpe” eller valfri summa.

1-2.9.2021 – Stolparna sätts upp

Så småningom börjar spåret bli färdigt. Stolparna är resta längs 1- och 2 km spåret. Armaturerna vid Droppen och skidstadion ska bytas ut på befintliga stolpar och är tänkt att göras om två helger med hjälp av en skylift. Elkopplingsarbeten kan nu påbörjas så snart blir det ljusare i spåret på kvällarna!

konstsno_20210901_154926
konstsno_20210901_084246
konstsno_20210827_155831

31.8.2021 – Bortforsling av stenar

Ny dag med traktorkörning. Alla uppgrävda stenar som legat längs spåret kördes bort. En del kördes bort till stadens kross längs Munsalavägen och en del kördes till staketbacken närmast skidstadion där backen breddades för att möjliggöra flera spåralternativ t.ex. vid en sprinttävling.

konstsno_20210831_083259
Staketbacken har breddats med nergrävda stenar vilket möjliggör flera spåralternativ t.ex. för sprinttävlingar.
Staketbacken har breddats med nergrävda stenar vilket möjliggör flera spåralternativ t.ex. för sprinttävlingar.

29.8.2021 – Armaturerna skruvas fast

Två team for runt i spåret för att skruva fast armaturerna i stolparna.

konstsno_20210827_145335
konstsno_20210829_225429
konstsno_20210829_225604

23.8.2021 – Montering av armaturer

Snart blir det dags att sätta upp de nya stolparna och i väntan på det förmonterar vi de nya LED-armaturerna i armarna. 56 nya lampor ligger nu och väntar på att lysa upp skidspåret.

Konstsnö_20210819_190030
Konstsnö_20210823_194027

18.8.2021 – Arbeten närmast skidstadion

Vattenrören är nergrävda i terrängen och i veckan har vi grävt ner belysningskabel längs husen vid Remalskroken, på Droppen och på skidstadion. Regnet har slitit hårt på skidstadion när vi samtidigt har kört fyllnadsmassor till kabeldikena. Nu blir det ca en veckas arbetsuppehåll innan vi gräver ner den sista belysningskabeln mot Skogsvallen och ner till Stjärnhallen.

Konstsnö_20210819_191546

11.8.2021 – Återfyllning av Remalsslingan

Traktorrally i spåret när fyllnadsmassor igen kördes ut för att täcka rören. På Remalsslingan var det bergigt och det gick inte att gräva på alla ställen så istället blir det en “limpa” som går vid sidan om spåret. Om fyllnadsmassorna räcker till så kommer spåret att höjas upp i samma höjd som limpan ännu i höst men förmodligen blir dessa delar återställda först nästa sommar. Samtidigt byggde vi upp den nya vägen i ändan av skidstadion.

Konstsnö_20210811_142740
Konstsnö_20210811_143740
Före: Den nya spårsträckningen märks ut (1 juni)
Före: Den nya spårsträckningen märks ut (1 juni)
Efter: Sandbädden är grävd på vänster sida, rör och el-kabel ligger utrullade och en bit av det nya spåret har förberetts.
Efter: Sandbädden är grävd på vänster sida, rör och el-kabel ligger utrullade och en bit av det nya spåret har förberetts.
Före: Träden har blivit huggna för den nya spårsträckningen (9 juli)
Före: Träden har blivit huggna för den nya spårsträckningen (9 juli)
Efter: Det nya spåret håller på att forma sig
Efter: Det nya spåret håller på att forma sig

9.8.2021 – Ihopkoppling med 3 km spåret

Förbindelsen längst bort på tvåan grävdes upp, belysningskabeln lades ner och kopplades ihop med trean. På väg tillbaka mot skidstadion grävde vi av spåret och la ner belysningskabeln på de ställen där belysningsstolparna kommer på andra sidan spåret. Så nu blir det inga fler grävarbeten på tvåan!

Konstsnö_20210809_134910

3.8.2021 – Arbete på 1 km spåret

Elkabeln lades ner i kabeldiket på 1 km spåret på morgonen och återställdes på eftermiddagen. Vi rullade också ut det gula bandet på Remalsslingan så det ska gå att fylla igen det diket.

konstsno-20210803-110146
Projektchefen rullar ut kabelmärkning
Projektchefen rullar ut kabelmärkning

2.8.2021 – Nedläggning av rör, kabel och återfyllnad

En effektiv dag i spåret. Vi samlade samma gäng som rullade ut rör förra gången. Erfarenheten gjorde att vi fick ner röret och elkabeln på dubbelt snabbare tid trots att vi lyckades med konststycket att få det grova vattenröret att tvinna sig. Samtidigt körde vi ut mera fyllnadssand.

konstsno-20210802-100901
konstsno-20210802-101250
konstsno-20210802-122714

29.7.2021 – Grävning på Remalsslingan

Det gick snabbt att gräva Remalsslingan. På ett kortare avsnitt kom berget emot och det gick inte att gräva så djupt. För att undvika att spränga och fördyra projektet så kommer vi istället att höja spårprofilen med fyllnadsmassor.

konstsno-20210729-173018

27.7.2021 – Återfyllning av Andrasjöslingan

Rören och elkablarna är på plats i Andrasjöslingan så idag körde vi ut fyllnadsmassor och fyllde igen kabeldiket. Vi var 9 personer som jobbade i spåret idag när traktorerna körde skytteltrafik mellan jordtaget och skidspåret. Och precis som i vintras när vi körde ut konstsnö så ställde traktorkörande ungdomar också upp på talko idag, trots nästan 30 graders värme! Speciellt tack till Minkens föreningsaktiva unga för dagens insats!

Konstsnö_20210727_133450
Konstsnö_20210727_133716
Konstsnö_20210727_141036
Välbehövlig kaffepaus när termometern visar nästan 30 grader!
Välbehövlig kaffepaus när termometern visar nästan 30 grader!
Konstsnö_20210727_154657
Efter en hel dags jobb finns ännu flera hundra kubikmeter fyllnadsjord att ta av!
Efter en hel dags jobb finns ännu flera hundra kubikmeter fyllnadsjord att ta av!

22.7.2021 – Fortsatta grävarbeten

Efter några dagars uppehåll har grävningsarbetet fortsatt och nu har rör och kablar lagts ner ända fram till 1 km spåret. Massvis med stenar grävdes upp på vägen från tornbacken och de kommer bl.a. att användas för att bredda staketbacken. På tisdag 27.7 är det tänkt att kabeldiket ska fyllas igen och då är spåret avstängt pga. traktorer som kör skytteltrafik med fyllnadsmassor.

konstsno-20210722-151843

16.7.2021 – Nedläggning av vatten och el

Idag var ett lite större talkogäng samlat när vattenrören och elkablarna skulle rullas ut. När vi väl fick in tekniken så gick det nästan lika snabbt att rulla ut 500 meter vattenrör som de första 100. I takt med att diametern minskade på de båda elkablarna så blev det bara lättare. Ungefär hälften kunde läggas ner i det grävda diket medan resterande lämnades längs spåret så det bara är att lägga ner vartefter.

Konstsnö_20210716_091044
Diskussion hur man bäst bör gå tillväga för att få ut röret
Diskussion hur man bäst bör gå tillväga för att få ut röret
Konstsnö_20210716_101740
Genom att binda fast änden i ett träd så blev det betydligt enklare att rulla ut röret
Genom att binda fast änden i ett träd så blev det betydligt enklare att rulla ut röret
Konstsnö_20210716_105106
Konstsnö_20210716_122345
Kraftströmsledning till elcentralerna för snökanonerna
Kraftströmsledning till elcentralerna för snökanonerna
Konstsnö_20210716_123625
Största problemet med belysningskabeln var att den tvinnade sig
Största problemet med belysningskabeln var att den tvinnade sig
Ø110 mm vattenrör, kraftströmsledning för elcentraler, belysningskabel
Ø110 mm vattenrör, kraftströmsledning för elcentraler, belysningskabel

14.7.2021 – Grävningen påbörjas!

Dagen vi alla har väntat på sedan projektplanen skrevs i oktober! Diket för vattenrör och elkabel har äntligen börjat! Hittills har vi klarat oss utan att stöta på några berg eller andra utmanande hinder och vi tog oss fram ca 170 meter.

Konstsnö_20210714_164012
Konstsnö_20210714_164135

13.7.2021 – Bort med elkabeln

Samtidigt som Hopeasompa ungdomarna hade träning på Skogsvallen rullade föräldrarna ihop den gamla elkabeln.

Konstsnö_20210713_174514
Konstsnö_20210713_174822
Vilgot håller ett vakande öga så allt går rätt till
Vilgot håller ett vakande öga så allt går rätt till

12.7.2021 – Utmärkning av ny belysning

Ännu en varm dag i spåret! Idag märker vi ut var de nya stolparna och elcentralerna ska placeras. Vi börjar snart gräva och måste veta var elkabeln ska sticka upp och var vi måste korsa spåret.
Ännu en varm dag i spåret! Idag märker vi ut var de nya stolparna och elcentralerna ska placeras. Vi börjar snart gräva och måste veta var elkabeln ska sticka upp och var vi måste korsa spåret.

11.7.2021 – Bort med armaturerna

Vi skruvar loss alla gamla armaturer och elcentraler från stolparna.
Vi skruvar loss alla gamla armaturer och elcentraler från stolparna.

10.7.2021 – Vattenrör anländer

Postens specialleverans med vattenrören har kommit! Vi förväntade oss ett öppet flak så det blev lite spännande att lossa rören med grävmaskin.

Konstsnö_20210710_110100

9.7.2021 – Nedtagning av gamla stolpar

Den gamla elstolparna tas ner. Bergsstöden sparas och kommer att återanvändas till nya stolpar.

Konstsnö_20210709_140927
Konstsnö_20210709_143045
Konstsnö_20210709_141408
Här har vi fällt en massa träd vid sidan av spåret så det är riktigt öppet och möjliggör t.ex. att man kan skida i båda riktningarna i början av säsongen innan den andra slingan är snöfylld.
Här har vi fällt en massa träd vid sidan av spåret så det är riktigt öppet och möjliggör t.ex. att man kan skida i båda riktningarna i början av säsongen innan den andra slingan är snöfylld.
Konstsnö_20210709_140605
Träden är fällda och bortforslade på den nya slingan mellan skidstadion och 1 km spåret
Träden är fällda och bortforslade på den nya slingan mellan skidstadion och 1 km spåret

1.6.2021 – Planering för trädfällning

 

Vi märker ut träd som ska fällas längs spåret så vi ska kunna gräva ner el- och vatten. En helt ny spårdragning kommer till från bortre ändan av skidstadion ner till mitten av 1 km spåret. Det ger nya spåralternativ vid tävlingar, förkortar behovet av elkablar och vattenrör och gör att vi snabbare får skidbara spår. Dessutom behöver vi inte spruta snö så det blåser på närliggande hus om vindarna inte är gynnsamma

Här ska alla träd bort för en helt ny spårdragning
Här ska alla träd bort för en helt ny spårdragning
konstsnöspår

7.5.2021 – Höjdmätning

Projektet har fått klartecken från NTM-centralen och planeringen har börjat på allvar. Vi mäter ut höjderna längs spåret så vi vet åt vilket håll avrinningen ska ske och var kranarna och elcentralerna bör placeras.
Projektet har fått klartecken från NTM-centralen och planeringen har börjat på allvar. Vi mäter ut höjderna längs spåret så vi vet åt vilket håll avrinningen ska ske och var kranarna och elcentralerna bör placeras.