IF Minken framtidssatsar och bygger en konstsnöanläggning

Följ med arbetet här

Nykarleby stad har beviljats 65 600 euro i statsunderstöd för utveckling av motions- och konstsnöspåren i Andrasjöterrängen. Understödet är en del av regeringens stödpaket för att renovera, utveckla och förbättra rekreationsområden i kommunerna. Projektets budget är ca 164 000 euro och IF Minkens andel är minst 41 000 euro. Föreningen kommer att stå för största delen av planeringen, övervakningen och genomförandet av projektet.

Bakgrund

De senaste åren har vintrarna varit milda och snöfattiga vilket har förkortat skidsäsongerna. Varje vinter krävs en grund av konstsnö och IF Minken bidrar med ett stort samhällsengagemang i form av hundratals talkotimmar under sommarhalvåret för röjning och utjämning av spåren. När vintern blir tillräckligt kall har IF Minken ansvarat för konstsnöproduktionen och bekostat utkörning av snö. Trots de senaste årens utmaningar har allt fler barn- och unga kommit med i föreningens avgiftsfria verksamhet och kring 150 skidintresserade barn brukar delta i skidkultillfällena i centrum, Munsala och Jeppo.

Projektets mål och betydelse

Avsikten är att rusta upp dagens motionsspår med en bättre och modernare konstsnöanläggning för att föreningsaktiva och kommuninvånare ska få bättre möjligheter att röra på sig utomhus vintertid. Tillgängligheten till vardagsmotion i kommunens rekreationsområden är begränsad under vintern och skidåkning är en av de få naturnära motionsformerna.

Andrasjöterrängen är unik eftersom det ligger centralt vid stadens idrottsområde och i närheten av skolor och daghem, där skidstadion ger möjlighet till skidlekar vintertid och andra former av utelekar på sommaren. Förutom att fungera som skidspår används området också för cykling, löpning, vandring, orientering, frisbeegolf m.m. Området kan utnyttjas optimalt för naturnära upplevelser året om vilket för kommunen ger kostnadseffektiva lösningar och underhåll.

Utöver förbättrade möjligheter att bedriva föreningsverksamhet i framtiden, ser IF Minken projektet också som en viktig samhällssatsning för att främja allmänhetens välbefinnande och motverka depressioner och sjukfrånvaro under det mörka vinterhalvåret. För barn och unga är skidåkning en idrott som förbättrar muskulatur, motorik och kroppskoordination och fysisk aktivitet är en nyckel till studieframgång.

Genomförande

Projektet omfattar i detta skede förbättrad belysning, nedgrävda elkablar, vattenrör och tappkranar längs 1 och 2 km spåren samt modern energieffektiv utrustning för snöproduktion. Spåret kommer även att breddas och jämnas där det är möjligt. Av säkerhetsskäl kommer spåren att vara avstängda under delar av sommaren när arbetet genomförs. Med dessa åtgärder kommer det att bli möjligt att spruta konstsnö direkt i skidspåret vilket ger en mera hållbar snö jämfört med att köra ut konstsnön, något som kommer att förlänga skidsäsongerna.

Det minskar också risken för olycksfall i samband med konstsnöproduktionen när entreprenadmaskiner som tidigare inte måste köra ut snö runt spåret samtidigt som det också blir mindre påverkan på miljön. Modern utrustning kan mer än halvera energiförbrukningen, i bästa fall upp till 70 %.

Kontaktpersoner och understöd

IF Minken har utsett Göran Holm (Munsala), Kenneth Forsman (centrum) och Andreas Liljeqvist (Jeppo) till projektgruppen. Kontaktuppgifter finns här.

Företag, organisationer och motionärer är välkomna att stöda IF Minkens andel i projektet. Med en stödstolpe får du en hedersplats som ger synlighet på en belysningsstolpe att du stött projektet.

1 stödstolpe 300 €
2 stödstolpar 500 €
Du kan också ge ett mindre frivilligt bidrag till konstsnöanläggningen.

Betalning till IF Minkens konto:
Vasa Andelsbank FI70 5563 0550 0380 10
I meddelandefältet skriver du in “Konstsnöprojekt” och ditt namn.

Planritning

  • Ny spårsträckning (gul)
  • En östlig och en västlig vattenledning (blått)
  • Varje vattenledning delas in i fyra delar för tömning vid diken
  • Förutom dessa brytpunkter ännu 6 anslutningar (vita cirklar) till snökanon
  • Totalt ca 15 platser för snöproduktion
  • Nedgrävd belysningskabel längs 1- och 2 km spåren
  • Nya lyktstolpar med LED-belysning
  • Förnyat pump-/servicehus
Glädje över konstsnöhopen vintern 2020-2021 när skidträningarna äntligen kunde dra igång.
Minkens juniorer tackar alla som på olika sätt bidrar med konstsnöarbetet!

Snowflakes are one of the nature’s most fragile things, but just look what they can do when they stick together.

Vesta M. Kelly