Orienterare – fyll i era mästerskapsprestationer

Det är den tiden på året när IF Minkens verksamhetsår lider mot sitt slut och det är dags för OL-sektionen att författa en årsberättelse. Denna gång jobbar vi med enligt nya rutiner. Det innebär att minkenorienterarna SJÄLVA ska fylla i sina mästerskapsprestationer (DM, FSOM: medaljplaceringar; FM: medalj och plakettplaceringar) i det länkade dokumentet.

Läs ytterligare instruktioner i dokumentet. Det är enkelt att fylla i, och dokumentet sparar allt du fyller i helt automatiskt. Om du trots allt har bekymmer, hör av dej till Filip (040 962 19 65).

Genom att fylla i dina mästerskapsframgångar SENAST 25.4.2021 säkerställer du att din prestation får den uppmärksamhet den förtjänar i orienteringens årsberättelse för perioden 1.5.2020 till 30.4.2021.

Tack så mycket och glad påsk!