Årsmöte

Minkens årsmöte hålls 22.6.2022 kl 19.00 vid Munsala skidstuga. 

Stadgeenliga ärenden.

Välkomna!