IF Minken och Norrvalla Ski Team fusioneras

Under vintern har Minkens styrelse haft många tankar på hur föreningens elitsatsning ska utvecklas för att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för de enskilda skidåkarna. Speciellt oroväckande har det varit att föreningen under vissa Suomen Cup stafetter inte har kunnat ställa upp med något lag.

Mönstret i skidsporten i många länder, inklusive Finland, är att det blir ett mindre antal föreningar som har elitsatsning men där man bygger upp en teamkänsla. Utgångsläget för Minkens styrelse var enligt viceordförande Tomas Wikblom, att man borde bygga på detta och jobba för att de bästa skidåkarna i regionen ska kunna skida i samma förening och samtidigt stärka FSS varumärke inom Skidförbundet. 

IF Minken och Norrvalla Ski Team har haft samma värderingar och har tack vare detta haft lätt för ett nära samarbete på elitnivå genom åren. Eftersom föreningarna ligger nära varandra både sportsligt och geografiskt och båda dessutom FSS-föreningar så togs initiativ att slå ihop styrkorna som finns inom föreningarna för att gemensamt kunna nå toppen i Finland. Båda föreningarnas styrelser har nu enats om att inför den kommande säsongen slå ihop föreningarna.

Sammanfattat innebär det att föreningen Norrvalla Ski Team läggs ner och verksamheten övergår i IF Minkens regi. Den mångårige eldsjälen Johan Granlund från Minken blir elitansvarig medan Norrvalla Ski Academys träningskoncept under ledning av Norrvallatränaren Jonas Lindell fortsätter som tidigare. Med en stark elitsatsning skapas också synergieffekter i form av bättre förutsättningar för att stöda och utveckla juniorverksamheten.

De skidåkare som övergår från Norrvalla till Minken är på damsidan Sandra Jordman (f. 1999), Signe Jakobsson (2006) och Wilma Hjerpe (f. 2006), samt på herrsidan Alexander Ståhlberg (2002), Petteri Mattila (2001), Casper Hjerpe (2001) och Mika Kärkkäinen (2005)

Samtidigt flyttar några lovande talanger och unga skidåkare från IF Femman till IF Minken: Vexalabördiga Josephine Sundqvist (f. 2002), Elias Eriksson (2008) och Hannes Wägar (2009)

 

IF Minken och Norrvalla Ski Team ordnar en gemensam presskonferens i Munsalagården 17 maj 2022 kl 15.00. Från Minken deltar viceordförande Tomas Wikblom och elitansvarig Johan Granlund. Från Norrvalla deltar ordförande Ben-Johan Ståhlberg. Dessutom Norrvallas skidåkare Alexander Ståhlberg och Signe Jakobsson.