Skip to content

TÄVLINGSDIREKTIV

IF Minkens Nationella medeldistans 7.6.2020

Tävlingsledare: Emilia Ingman

Banläggare: Roy Torrkulla

Kontrollant: Bengt Tunis, IF Femman

Tävlingsjury: Ordf. Bengt Lövsund, OK Botnia, Susanna Finskas IF Femman och Sören Jansson IK Falken

Parkering: Gårdsplan, längs med väg samt gräsåker. Avstånd till TC ca 500 m.

Regler: I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens direktiv

Tävlingsdistans: Medeldistans.

Tävlingskarta: Färgutskrift 1:10 000/ 2,5 m, Filip Brunell/Maps by Lennartti och Otto Sund/ Goomap 04-2020. I klasserna H/D 10RR, H/D12 samt H/D50-65 skala 1:7500. Kartan är insatt i plastfodral. Kartan finns till påseende vid starten.

Banlängder:

Klass Banlängd Kontroller   Klass Banlängd Kontroller
H10RR 1,5/1,8 6   D10RR 1,5/1,8 6
H12 1,7 7   D12 1,7 7
H14 2,2 9   D14 2,2 9
H16 2,4 9   D16 2,3 10
H18 3,7 13   D18 2,7 12
H20 3,9 13   D20 3,2 12
H21 4,9 18   D21 3,7 13
H35 3,9 13   D35 3,2 12
H40 3,9 13   D40 3,2 12
H45 3,7 13   D45 2,7 12
H50 2,8 13   D50 2,1 9
H55 2,8 13   D55 2,1 9
H60 2,3 10   D60 1,9 8
H65 2,3 10   D65 1,9 8

Terrängbeskrivning:

Tävlingsområdet domineras av ett par stora bergspartier med relativt bra framkomlighet.  På det detaljrika bergspartiet nära starten sitter kontrollerna tätt varför det gäller att kontrollera att man är vid rätt terrängföremål innan man stämplar. Mellan bergspartierna har under vårvintern skogsarbeten utförts, vilket lönar sig att beakta vid vägvalet. Alla banor korsar en allmän väg, där gäller det att se upp för trafiken:  Där de kortaste banorna korsar vägen finns trafikvakt. En ny plantering mot slutet av banorna är markerat som förbjudet område. Alla klasser kommer på grund av planteringen att löpa längs vägen, så det gäller att iaktta försiktighet och hålla sig inom markerat område. Sista kontrollen är gemensam för alla klasser också RR.

Tävlingsmaterial: Ändringar av Emit-uppgifter sker avgiftsfritt till info. Hyresbrickor (5 €) fås från info och återlämnas efter tävlingen. Borttappad hyresemitbricka debiteras med 80 euro. Möjlighet till kortbetalning.

Start: Första start i klasserna H/D10RR-H/D21 samt H/D50-65 kl. 11:00. Fri starttid i klasserna H/D35-45 11.00-13.45 . Till start 600 m, blå snitsel.

Kontrollangivelser: Finns endast på kartan och Emit-kontrollapp fås vid startplatsen. Skriv din Emitnummer på kontrollappen.

Startlistor: Publiceras på tävlingens hemsida http://www.ifminken.idrott.fi två dagar före tävlingen. Startlistorna finns även vid startplatsen, håll avstånd till varandra.

Stämpling: EMIT. Kontollera ditt Emitnummer från startlistan! Det är på tävlandens ansvar att använda samma Emit-bricka i tävlingen som man uppgett i samband med anmälan. Modellkontroll (0-stämpel) finns i närheten vid infon. I tävlingsterrängen finns kontrollerna ställvis väldigt nära varandra, KONTROLLERA KODEN.

Startförfarande i klasserna H/D10RR-H/D21 samt H/D50-65: -4 min före start: upprop. -3 min: EMIT-kontroll och nollning. -2 min före start får de tävlande bekanta sig med modellkartan. -1 min före starten får klasserna H/D14 och yngre ta sina kartor. -0 min: start, övriga klasser får ta sina kartor i startögonblicket. Snitsling till K-punkten.

Startförfarande i klasserna H/D35-45: Meddela vem du är som startar. -2 min före start får de tävlanden bekanta sig med modellkartan. -0,30min: tävlanden får ta sina kartor utan att se på kartan. -0min: start, nollning i startögonblicket. OBS, tiden börjar när du lyfter bort emit-brickan. Snitsling till K-punkten.

Mål: Från sista kontrollen är det vit snitsling till mål. I tävlingen används målstämpling. Kartorna samlas INTE in i vid målgång. Kom ihåg att inte visa kartan åt medtävlare som ännu inte startat!

Avbrutna: Tävlanden som avbryter stämplar som vanligt i mål och meddelar därefter målfunktionärerna att de avbrutit.

Resultat: Speakern kommer att läsa upp resultatet, online resultat hittas på tävlingens hemsida (https://ifminken.idrott.fi/orientering/tavlingar/) . Ingen resultattavla finns på området, läs info nedan.

Förstahjälp: Vid närheten av målet.

Servering:  Vid närheten av målet. Möjlighet till kortbetalning.

Omklädning: I naturförhållanden vid TC. Ingen tvätt.

WC: Utomhus vid TC. Ingen WC vid startplatsen.

Prisutdelning: Alla deltagare i klasserna H/D10RR och H/D12 får pris, priset hämtas från infon. De tre bästa i klasserna H/D10RR-H/D65 får hämta pris från infon när resultaten är klara klassvis. Speakern meddelar när resultaten är klara klassvis. Priser som inte hämtats ut skickas INTE till de tävlande i efterhand.

VI FÖLJER SSL:S OCH MYNDIGHETERNAS ANVISNINGAR OM FÖRHINDRANDE AV CORONAVIRUS-SMITTA. VÄNLIGEN BEAKTA OCH RESPEKTERA FÖLJANDE SPECIALARRANGEMANG:

 • Kom inte till tävlingsplatsen om man har några som helst symptom som tyder på smitta
 • Undvik onödig fysisk kontakt. Avståndet mellan var och en bör begränsas till 1-2 meter, vi beaktar även detta i startögonblicket och hoppas att ni gör likadant när ni väntar.
 • Använd god hand- och hosthygien
 • Handsprit finns att tillgå på flera ställen vid TC samt vid start.
 • Vi har en begränsning på 1 supporter/deltagare i junior- och ungdomsklasserna och inga supporters med i klasserna H/D21 och äldre
 • Inga föreningsbussar
 • Helst enbart medlemmar från samma hushåll/bil, inget samåkande om möjligt.
 • Det finns ingen resultattavla för att minimera risken för trängsel
 • Inga motionsbanor, skärmjakten ordnas den 10.6 på samma område.
 • Det finns ingen informationstavla vid TC. Tävlingsdirektiven hittas enbart på hemsidan. Räddningsplan finns på hemsidan samt vid infon. Startlistor finns på hemsidan samt vid start (respektera avståndet!).
 • Deltagare bör undvika kontakt med stämplingsenheterna och kontrollbockarna. Undvik trängsel och inga skuffanden eller närkontakter tävlanden emellan.

Tävlingsdirektiv kan vid behov uppdateras.

Välkommen!
IF Minken, Emilia Ingman