Skip to content

Ratavalvojan lausunto

Kilpailualueella on hienoja avokallioalueita ja niiden välissä kangasmaastoa. Metsässä on viime aikana tehty harvennushakkuita, mutta kulkukelpoisuus on silti säilynyt verrattain hyvänä.
Kartan on tehnyt kaksi eri kartoittajaa, jonka johdosta se ei ole aivan tasalaatuinen (eri tulkintaa). Kallioalueet ovat muutamissa paikoissa niin pienipiirteinen, ettei kaikkia muotoja on pystytty kuvaamaan. Harvennushakkuualueilla ajourat on merkitty karttaan, mutta hakkuualueilla ei. Kartassa olevat kivet ovat jopa alle metrin korkuisia.
Saatte pitkän odottelun jälkeen hienon suunnistustapahtuman heti alkuun.


Bengt Tunis, IF Femman