Skip to content

Bankontrollantens utlåtande

I tävlingsterrängen finns fina bergsområden och mellan dem sandmo-områden. Skogen har i många fall gallrats på sandmo-områdena, men framkomligheten är trots detta relativt god.
Kartan har ritats av två kartritare och tolkningen av terrängen är inte helt lika. Eftersom vissa bergsområden är synnerligen detaljrika har alla små formationer inte kunnat avbildas på kartan. På gallringsområdena är drivningsspåren inritade, medan de inte ritats in på nya hyggen. Stenarna som finns på kartan är i vissa fall mindre än 1 m höga.
Efter en lång väntan får ni direkt en fin orienteringsupplevelse.


Bengt Tunis, IF Femman