Minkensprinten 2023

Tävlingsdirektiv

Banlängder

Startlista 

Resultat

 

Inbjudan till Minkensprinten 

söndagen den 13 augusti 2023 

 

Klasser: H21-80, H10-18, D21-80, D10-18, även H/D10 S (följeslagare) 

Banlängder: Enligt SSL:s regler för sprint 

Tävlingsanmälan: Anmälningar via IRMA senast onsdag 9.8.2023  

Efteranmälan: ingen efteranmälan 

Startavgifter: 13€ för 10-16 åringar, 19€ för övriga. Betalning via IRMA 

Vägvisning: Från korsningen Ytterjeppovägen – Juthasvägen. Vägvisningen till tävlingscentralen skall följas!  

Parkering: Vid tävlingscentralen, ingen avgift 

Första start: Klockan 12.00 

Karta: Sprintkarta 2023, skala 1:4 000, ekvidistans 2m 

Stämpling: Emit (hyra 5€) 

Terräng: Banorna går i huvudsak i stadsmiljö på asfalt och grus 

 

Banplanerare: Sören Strandvall  

Tävlingsledare: Nina Sundberg 0503489910 

 

Som pris utlottas en Mondex elbastukamin (värde 500€) bland alla deltagare i klasserna HD14-HD80
Utöver det får alla deltagare en morotspåse från Jakobssons Eko vid målgång. I klasserna HD10-12 prisutdelning efter att resultaten i klassen blivit klara.

Motionsbana finns, anmälning vid infon 10€ 

 

Talkolista: Fyll i ditt namn på den uppgift du kan hjälpa till med.
Hör av dig till Nina Sundberg om du behöver hjälp med att lägga till ditt namn.