Talkolista för snökanon 2021

Talkolistan för snökanon finns i Google Sheets-format här

Meddela Kenneth Forsman tel. 040 6610 677 när du kan sköta kanonen.

Vid problem kan du ringa Göran Holm (tel. 0500 172 648), Kenneth Forsman (tel. 040 6610 677) eller Roger Nynäs (tel. 044 7219 016)

Obs viktigt eftersom vi kommer att dra runt kanonen i skidspåret är att beakta säkerheten vid omkoppling av vattenslangar! Därför är vi två personer per pass och byter av i omlott varannan timme så man kan dela med sig av erfarenhet till nästa person! Vi har gjort en checklista som ska kryssas i inför varje byte av slang! Checklistan finns vid pumphuset / tidtagningshuset vid skidstadion.

Bekanta dig gärna med föreskrifterna för Andrasjöslingan på förhand. Läs de viktiga föreskrifterna sid 5-6 och bekanta dig med en av checklistorna för omkoppling för att få en uppfattning om hur det går till. Ring Kenneth eller Göran en tid innan kanonen kommer så långt att du måste koppla om så kommer vi och hjälper till.