Sommarpasset och Lilla Sommarpasset 2020

Vad är Sommarpasset?

Sommarpasset består av en karta med orienteringskontroller. Kontrollerna finns ute i Vexala-skogen mellan den 27.6-31.7.2020. Man kan besöka kontrollerna när man vill, och hur många gånger man vill, genom att gå eller springa. Området och kontrollerna är noga utvalda för att kunna ge dig fina naturupplevelser och även om en liten utmaning om du så önskar. Genom rolig hjärnaktivitet utomhus får du frisk luft och motion, vilket bidrar till bättre motion och hälsa.

Vad är Lilla Sommarpasset?

Lilla Sommarpasset är planerat åt de yngsta samt nybörjare. Det finns 10 st lätta kontrollerna (kontrollerna har beteckningen LS1-LS10) man kan besöka genom att gå eller springa.

Start, karta och avgift

Parkering sker vid Brännskata fiskehamn. Starten är ca 400m från hamnen längs med Fiskehamnsvägen och ca 50m in i skogen. Följ skyltningen till start. Kartorna finns vid start.

Kartlänk:
(https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=sv&share=customMarker&n=7050002.377583253&e=266653.45734665956&title=Start+Sommarpasset+2020&desc=Parkering+vid+Br%C3%A4nnskata+fiskehamn.+F%C3%B6lj+skyltning+till+startpunkt.&zoom=11&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D )

Avgiften för att delta är 10€/karta och betalas in till IF Minkens bankkonto: FI43 1669 3000 0080 49
Skriv ”Sommarpasset 2020” i meddelandefältet.

Vad bör man ha med och hur ser kontrollerna ut?

Man bör ta med sig en penna, och vid behov även en kompass. Vid kontrollerna hittar man små orienteringsskärmar och fastsatta på dessa även en kod. Koden ska man skriva ner på kartan vid respektive kontroll (LS1-LS10, S11-S30).

Nykarleby stad firar iår 400-årsjubileum och som anknytning till detta finns det roliga fakta/anekdoter vid alla kontroller.

Utlottning

Genom att redovisa att man besökt minst 5 kontroller under tiden kontrollerna är ute, är man med i utlottningen av lite priser. Man redovisar genom att ta kort av de koder man har skrivit ner, och sänder denna bild per e-post till: emilia.ek@hotmail.com

Man bör redovisa koderna före den 10.8.2020. Lottning sker inom augusti månad och vinnarna meddelas via mejl varifrån priserna kan hämtas. Inga priser postas.