Orienteringssektionens verksamhetsberättelse

IF Minkens orienteringssektions verksamhetsberättelse för 1.5.2019-30.4.2020

Orienteringssektionen har haft följande sammansättning;

Emilia Ingman ordförande, sekreterare Filip Brunell, Carita Liljeqvist, Otto Wikblom, Toni Wik och Mikaela Caldèn.

Allmänt

IF Minken sköter orienteringsverksamheten i Nykarleby.

Orienterare har åter igen haft ett händelserikt aktivt år med flera nya och äldre aktiva orienterare och bra arrangerad tävling och träningar.

Tävlingsarrangemang

Arrangörsstaben tilläts samla krafterna en aning detta år, i och med att vårt största arrangemang var Ekorrstigfinalen den 30.7.19 i Brännskataskogarna. 151 anmälda. Tävlingsledarskapet delades mellan Toni Wik och Sören Strandvall. Filip Brunell fungerade som banläggare. Tidpunkten för tävlingen var en månad senare än normalt för att ungdomarna skulle hinna samla på sig flera orienteringstillfällen innan själva finaltävlingen.

Nejdens byastafett ordnades också i Vexala med slakthuset som tävlingscentral. Tidpunkten var en vardagskväll (4.6). 13 tremannalag deltog. Inkommande säsong, när en grannförening innehar värdskapet, ändras formatet till gafflad samstart/ enmannastafett.

IF Femman arrangerade en deltävling av Kvarkenträffen i Monå. Minken hade hand om serveringen. Serveringsintäkterna gick oavkortat till Minken.

IF Minken och IF Brahe anhöll om att få arrangera FM i långdistans år 2022 vid Klippan i Monäs. Mycket arbete lades ner i möten och tillståndsärenden. Undantagslovet (utnyttjande av Natura 2000-område för OL-tävling) från NTM-centralen dröjde rejält över ett halvt år. När tävlingsansökan lämnades in till orienteringsförbundet hade undantagslovet ännu inte erhållits, vilket troligen bidrog till att arrangörsrättigheterna gick till en annan förening.

Träningsverksamhet

Föreningen ordnade 5 Skärmjaktstillfällen (Skogsparkens skola, NURK, Brännskata, Andrasjö hamnen, Monå). Tillfällena längre bort från Jakobstad tenderar att locka färre deltagare. Ändå håller trenden med motionsorientering i sig och genomsnittsdeltagarantalet var klart högre än långtidsmedeltalet.

Föreningens orienterare hade möjlighet att delta i den träningsserie för ambitiösa orienterare som IF Brahe administrerar. Minkenträningen 4.7 ingick i träningsserien.

Klubbträningarna drog igång 3.4.2019. Totalt genomfördes 12 tillfällen (oftast på torsdagar) i alla delar av Nykarleby. Under tre tillfällen på våren sattes extra krut på lekfull nybörjarskolning. Arrangörerna uppmanades att ha ett tema för sin träning, vilket också lyckades bra. FSO-tränare Fredric Portin medverkade i genomförandet av träningstillfället 27.6. GPS-uppföljning erbjöds då alla intresserade. Emilia Ek bjöd in föreningsmedlemmarna på balorientering i Munsala 3.9. Sektionen beaktade resultatet från medlemsenkäten 2018 i träningsplaneringen.

Föreningen ansvarade för FSO-träningsdagen i november med Socklot skola som bas.

Den egna träningsverksamheten för säsongen 2020 inleddes 9.1 med cirkelträning i Munsala skola. Cirkelträningarna fortsatte t.o.m 5.3. Alla träningar hade inslag av orientering. Det sista tillfället ordnades i Munsalagården med regelrätt inomhusorientering på programmet. De återstående vinterträningarna inhiberades på grund av regeringens riktlinjer mot Coronavirusepidemin. Föreningsmedlemmarna serverades istället orienteringsbanor att genomföra individuellt.

MOBO-banan togs i bruk i terrängen bakom Stjärnhallen.

Föreningen med Emilia Ek som koordinator var starkt involverad i Kojoki-Markby och Jeppo-Pensala skolors medverkan i Koulu kartalla-projektet.

Föreningen arrangerade en pedbom (cykelorientering) under sommaren.

Minkenmästerskapen ordnades i samband med den sista Skärmjakten i slutet av september.

Kartor

Monåkartan utvidgades söderut med målsättning att arrangera nationell tävling i Gunilack sommaren 2020. Otto Sund och Filip Brunell genomförde karteringsarbetet. IF Femman var delfinansiär i projektet och därmed delägare i kartan.

En karta som lämpar sig för kvarters-/vinterorientering finns nu mellan Rijfsvägen och Frostasvägen i Soklot.

Föreningsmedlemmarna har gjort seriösa uppdateringsinsatser för kartorna på Öjskatan, vid Andrasjön, i centrum samt vid Bergom-Hägnaden.

Tävlingsframgångar

Amanda Strandvall avslutade sina juniorår genom att vinna 2 FM-guld (D20) och representera Finland i Junior European Cup i Frankrike.

Yvonne Björkqvist och Saga Pått vann parstafetten på cykelorienterings-FM den 18.5 (klassen D120). Båda två tog dessutom individuella FM-medaljer.

På FSOM i Närpes och Kristinestad tog föreningen 15 medaljer under de tre tävlingsdagarna. Medaljskörden i de yngre juniorklasserna var glädjande stor.

Föreningens herrlag i det deltagarmässigt rekordstora Kangasala-Jukola kom i mål på en 312:e plats. Venlalagen placerade sig 431:a respektive 1081:a.

138 personer har endera representerat Minken i tävlingar eller deltagit i föreningens träningar. De 5 aktivaste orienterarna enligt föreningens poängräkning har varit Thea Wikblom, Amanda Strandvall, Saga Pått, Emilia Liljeqvist och Roy Torrkulla.

Avslutning och premieringar

Orienteringsavslutningen hölls 4.10 vid Pelat slakthus. Amanda erhöll ett stipendium på 1000 € för de fina tävlingsframgångarna. Saga Pått och Yvonne Björkqvist erhöll Ullmaxpriser för sina tävlingsframgångar. Intressepriser åt juniorerna på basen av poängstatistiken från säsongen.

Övrigt

Föreningstidningen utkom som bilaga i ÖT i februari 2020.