Orienteringsinfo 2021

Infon som utskriftsvänlig PDF version.

Först – gott nytt år till alla orienteringsvänner där ute! Förhoppningsvis blir orienteringssäsongen 2021 inte lika stympad som säsongen 2020. Säga vad man vill om året/ säsongen 2020 – men det förde också med sig nya, goda vanor ur orienteringens perspektiv. Bland annat tyder allt på att motionsorienteringens komplementet med självservicekoncept har kommit för att stanna.

Under den hösten 2020 har en hel drös Minkenorienterare jobbat fram en ny organisationsmodell för IF Minken orientering. Därutöver finns det mycket annan matnyttig information för föreningsmedlemmarna – läs vidare!

Organisation

Hädanefter tillämpar IF Minken orientering en så kallad utskottsstruktur. Det innebär att orienteringen inom föreningen har fyra utskott (=grupper på några personer) som engagerar sig och koordinerar verksamheten inom sitt område. Varje utskott är representerat i orienteringssektionen. För ärenden och frågor som rör utskottens område lönar det sig att kontakta någon av utskottsmedlemmarna direkt. Om just du vill vara med i ett utskott, ska det säkert gå att ordna! Det är inte för sent! Nedan en kort förteckning över personerna i utskotten samt vad utskotten har på gång den närmaste tiden.

Utskottet för tävling och arrangemang

Medlemmarna är Sören Strandvall, Toni Wik (sektionsmedlem), Carita Liljeqvist (sektionsmedlem) och Nina Sundberg.

På kommande i arrangemangsväg har vi bl.a en träningsdag den 13.2 dit alla FSO-orienterare välkomnas.

Det största arrangemanget säsongen 2021 ser ut att bli vår nationella tävling, som samtidigt gäller som ÖIDM i långdistans, den 28.8 i Monå.

Utskottet för även Minkens talan i samarbetet kring Skärmjakten.

Juniorutskottet

Här håller Johanna Skog, Markus Nilsson och Josephine Isaksson i trådarna.

Utskottet koordinerar nybörjarträningarna och håller i ekorrstigsamarbetet med grannföreningarna.

Ungdomsutskottet

Består av Kristian West (sektionsmedlem), Tomas Wikblom och Bettina Wikblom.

Långtgående träningssamarbete (”Veckans träning”) med regionens övriga föreningar. Träningarna planeras med ungdomar som målgrupp. För Minkens del är det ungdomsutskottet som koordinerar detta.

Utskottet för kartor och material

Tore Brunell och Filip Brunell (sektionsordförande) förbarmar sig över detta område.

Håller koll på föreningens material, från emitstämplar till kartutskrifter och dataprogram för tidtagning och kartering.

Andrasjökartan har uppdaterats under år 2020. Mycket nöje!

En ny orienteringskarta ”Brännon” kommer att upprättas sydost om Nykarleby centrum. Kartan ska vara klar i maj 2022.

Filip Brunell (040 962 19 65) är orienteringssektionens nya ordförande. Vidare skulle det vara bra med en informatör för Minken-orienteringens. Denna person skulle informera i föreningens sociala media vad som är på gång. Kanske något för just dej? Kontakta i så fall Filip.

Tidpunkten och föredragningslistan för orienteringssektionens möten kommer att meddelas på förhand, åtminstone via WhatsApp-gruppen IF Minken orientering. Tanken är att även de som inte hör till sektionen ska kunna komma med på möte, om föredragningslistan intresserar! WhatsApp-gruppen är en viktig informationskanal vid sidan om Minkens infogrupp på Facebook och föreningens hemsida.

Till sist här noteras att medlemsavgiftsfaktureringen inte gjorts ännu. Men den kommer 🙂

Irma

Mikael Holm fortsätter som föreningens Irma-ansvariga.

Alla ni över 35 år – OBSERVERA detta:

Föreningen förskotterar inte längre betalningen för “vanliga” tävlingar för HD35 och äldre.

  • Men: Alla tävlingar som heter ”mästerskap”, d.v.s. DM och större, betalar föreningen även för HD35 och äldre. Likaså stafetter.
Vinterträningar

Coronan prövar än en gång vår kreativitet och vårt tålamod gällande verksamheten i januari.

Ett tillåtet, säkert och dessutom givande sätt att träna orientering i januari är linjeorientering. Idén med linjeorientering är att exakt löpa längs linjen som är ritad på kartan, från start till mål. Naturligtvis kan man gena om humöret är sådant. Linjen är inte markerad i terrängen. Följaktligen kommer det att erbjudas självservice-linjeorienteringar i delvis urban bya-/stadsmiljö, delvis närliggande stigrik skog, varje januarivecka enligt bifogat schema.

Linjen för samtliga orienteringar är dragen så, att snön inte ska påverka desto mera.

Vi hoppas kunna återgå till de omtyckta inneträningarna i Munsala skola så snart som möjligt. Åtminstone är skolans jumppasal bokad varje måndag kl. 18.30 – 20 från början av februari till slutet av mars. Mikaela Caldén fungerar som dragare. Håll utkik för mera information närmare månadsskiftet.

Vidare kör ”Veckans bana” igång redan nu i nyårshelgen, med ungdomsutskottet som administratörer. Mera information separat från utskottet! Kom ihåg att vem som helst får ta del av dessa träningar, även om de är planerade med ungdomarna i fokus!

Orienteringshälsningar,

IF Minkens orienteringssektion