KLL tietoa osallistujille / info till deltagarna

Yhteensä tuli 425 ilmoittautuneita. Tarkistathan vielä, että sinut ilmoitettiin oikeaan luokkaan. Ilmoita muutoksia sähköpostitse ifminken@multi.fi, viimeistään maanantaina 10.2. Lähtölistat ja latukartat löytyy kilpailusivuilla. Tutustu kilpailuohjeisiin ennen kilpailua!
Huomatkaa että latu on suljettu kilpailun aikana.

Osallistumislista / deltagarlista

Totalt fick vi 425 anmälningar. Kontrollera ännu att du är anmäld till rätt klass. Meddela om ändringar per e-post ifminken@multi.fi senast på måndag 10.2. Startlistor och spårkartor finns på tävlingssidorna. Bekanta dig med tävlingsdirektiven innan tävlingens början!
Observera att spåret är stängt under tävlingen.