Orienteringens nya kartnormer

Kartor med de nya normerna tas i bruk från och med början av 2018.

Här kan du läsa ett sammandrag av de viktigaste förändringarna.

Detta är viktigt att känna till för i synnerhet kartritare, banläggare och kontrollanter, idrottare, tränare samt utövare.