Heidi Wennmans väg till eliten

Heini Wennman kommer att prata i Kokkola den 14.12 kl 19-21 om hennes väg till eliten inom orientering. På finska dock. Mera info på Keski-Pohjanmaan Liikuntas hemsida.