Skip to content

Tävlingsinbjudan

Arrangör IF Minken

Skolidrottsförbundets mästerskapstävlingar i orientering 6-7.9.2024

Följ evenemanget på Instagram @KLLsuunnistus

Deltagarrättighet

I tävlingen kan elever i grundskolan och andra stadiets utbildningar delta. Den övre åldersgränsen är 20 år (f 2004). I tävlingen representerar eleven den kommun eller kommunens lag där hen går i skolan. Betald anmälningsavgift ger rätt att starta och varje kommun skall ha en på förhand utnämnd vuxen ledare vars kontaktuppgifter finns till tävlingsorganisationens förfogande.

Individuell tävling

Den individuella tävlingen orienteras på fredag 6.9.2024

Klasser:

 • H9RR, H10RR, H11TR, H12, H13, H14, H15, H16, H17 ja H20
 • D9RR, D10RR, D11TR, D12, D13, D14, D15, D16, D17 ja D20

Elever med specialbehov kan delta tillsammans med följeslagare eller på egenhand.

Stafett

Orienteras på lördag 7.9.2024

 • A-serien H/D13
 • B-serien H/D15
 • C-serien H/D20
 • D-serien blandserie (en från A-, B- och C-serien)
 • E-serien (1. ja 2. etappen H/D10RR, 3. etappen H/D11TR)

I stafetten finns en orienterarbank, om ditt lag saknar en orienterare eller du saknar ett lag ta kontakt till info@minken.fi

Klasser och åldersindelning

I A-serien får de som år 2024 fyller 13 år och yngre delta (f. 2011 och senare)

I B-serien får de som år 2024 fyller 15 år och yngre delta (f. 2009 och senare.)

I C-serien får de som år 2024 fyller 20 år och yngre delta (f. 2004 och senare)

I lagen ingår 3 tävlare och båda könen skall vara representerade. I stafetten kan en yngre deltagare delta i ett lag i en äldre serie.

Lagen är kommunlag, orienteraren representerar den kommuns lag där hen går i skolan. Lag sammanslagna av flera kommuner deltar utom tävlan.

Anmälan

Via anmälningstjänsten Lyyti: länk kommer då anmälan öppnat

Sista anmälningsdagen är: 29.8.2024

Efteranmälan är möjlig via Lyyti till och med 2.9.2024 till dubbelavgift

I samband med anmälan väljer man övernattnings- och matpaket samt meddelar sitt Emit-nummer till den individuella tävlingen.

Till tävlare som inte meddelat ett Emit-nummer reserveras en hyrbricka som får hämtas från infon i tävlingscentralen. Hyrbrickan kan användas i både den individuella tävlingen samt i stafetten.

Löpordningen till stafetten meddelas senast fredag 6.9.2024 kl 17:00 via länk på arrangörernas hemsida. Löpordningen meddelas inte via Lyyti.

Anmälningsavgiften betalas endast tillbaka mot läkarintyg daterat fram till tävlingsdagen. Mat- och övernattningsavgifter betalas inte tillbaka.

Kostnader

 • 17,50 €/ tävlande individuella tävlingen
 • 29,50 €/ lag
 • Emit-hyran är 5 € /bricka. För en skadad eller bortslarvad bricka debiteras 75€

Andra kostnader

 • Övernattnig/ person/ natt är 11,50 € (skolgolv)
 • Lunch / middag 10,00 € på förhand via Lyyti, eller 11,50 € på plats
 • Morgon – / kvällsmål 6 €
 • Matpaket 39 € på förhand via Lyyti, innehåller morgonmål, kvällsmål, 2 luncher och 1 middag. (i paketet ingår inte kvällsmål för torsdag och morgonmål för fredag, dessa kan köpas skilt via Lyyti)

Skyltning och avstånd

Skyltning börjar i korsningen Bankgatan-Topeliusesplanaden och i korsningen Ytterjeppo- Jutasvägen.

Avstånd från parkering till tävlingscentralen är ca 200 m

Tävlingscentralen finns på Skogsvallens sportplan

Skolinkvartering

Zachariasskolan, Seminariegatan 28, 66900 Nykarleby

Skolinkvarteringen öppen torsdag 5.9 kl 18:00 – lördag 7.9 kl 14:00.

Första starttid

I den individuella tävlingen är första start kl 11:00. Stafetterna startar gruppvis fr.o.m. kl 10:00.

Karta, skala och valmistumisvuosi

Kartan är inplastad.

Stämpling

Som stämplingssystem används Emit.

Tvätt och omklädning

Dusch och omklädning finns i Stjärnhallen, avstånd från tävlingscentralen 100 m.

Kontaktpersoner

Tävlingsledare: Nina Sundberg sähköposti: nina.sundberg@multi.fi

Banläggare: på kommande

Bankontrollant: Stefan Nynäs

TA: Arto Puro-Aho

KLL representant1: Tero Tompuri.